پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

چگونه فروشگاه خود را درست کنیم

آموزش

با استفاده از آموزش های زیر به راحتی می توانید فروشگاه خود را کامل نمایید و برای عموم قابل استفاده قرار دهید.

در آموزش های زیر سعی گردیده تا به ساده ترین و کاملترین حالت آموزش آن بخش که مورد نیاز شما است توضیح داده شود تا بدون هیچ مشکلی بتوانید سایت خود را مدیریت نمایید