پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

نمایش دسته بندی در صفحه اصلی

گاهی لازم است تا شما برخی یا تمام دسته بندی هایتان را (چه دسته بندی اصلی و چه زیر مجموعه دسته بندی) در صفحه اصلی نمایش دهید و این کار را می توانید در این آموزش یاد بگیرید

برای این کار لازم است تا شما در صفحه ساخت دسته بندی فقط گزینه نمایش در صفحه اصلی را فعال نمایید. مانند شکل زیر

فقط همین تیک را فعال کنید ، دسته بندی یا زیر دسته در صفحه اصلی فروشگاه نمایش داده می شود