پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

اتصال تخفیف به فاکتور فروشگاه اینترنتی

یکی از قابلیت های فروشگاه اینترنتی شما ، ایجاد و وصل تخفیف برای فاکتور فروشگاه می باشد

این قابلیت خاص و انحصاری ، برای شما باعث ایجاد اعتماد و ترغیب بیشتر مشتریان جهت خرید از فروشگاه می شود و همچنین باعث درآمدزایی بیشتر فروشگاه نیز می گردد

برای این کار ابتدا به صفحه تخفیف رفته و یک تخفیف جدید بسازید و فقط نوع تخفیف را اختصاص داده شده به فاکتور قرار دهید

لازم به ذکر است که برای این نوع تخفیف حتما باید مبلغ وارد کنید نه درصد

فروشگاه اینترنتی کاج ، بخش تخفیفات شماره 3

با اعمال این تخفیف و ذخیره آن

در کل فاکتور ایجاد شده و سبد خرید شاهد بخش تخفیف هستیم

فروشگاه اینترنتی کاج ، بخش تخفیفات شماره 4