پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

اتصال الحاقات به محصولات

بعد از ساختن الحاقات در فروشگاه اینترنتی 

حال نوبت آن است تا شما بتوانید این الحاقات را به محصولات وصل نمایید

برای این کار لازم است تا شما وارد بخش مدیریت محصولات شده و سپس محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سپس از سمت راست بخش الحاقات را انتخاب کنید و برروی اضافه کردن کلیک نمایید

فروشگاه اینترنتی کاج الحاق 2

فروشگاه اینترنتی کاج الحاق 3

سپس تمامی بخش های لازم را تعیین نموده و در آخر برروی درج کلیک کنید

فروشگاه اینترنتی کاج الحاق 4

الان الحاقات شما به صورت شکل زیر در آمده است، سپس برروی ورود و ویرایش کلیک کنید تا بتوانید مقادیر اصلی الحاقات را وارد کنید

دراین بخش اگر شما بخواهید می توانید مقدار الحاق را به صورت تکی برای محصول وارد کرده

و یا اگر یک سری محصول دارید که الحاقات آنها مشترک است می توانید به بخش آموزش الحاقات مشترک بروید

خب برای وارد کردن الحاق تکی بعد از کلیک برروی ورود و ویرایش وارد صفحه زیر می شوید

فروشگاه کاج

سپس در صفحه پاپ آپ الحاق خود را کامل کرده و در نهایت ذخیره را می زنید