پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قرار دادن تخفیف برای ارسال ها در فروشگاه

یکی دیگر از مراحل و امکانات تخفیف در فروشگاه اینترنتی قرار دادن تخفیف برای ارسال ها در فروشگاه اینترنتی شما است.

شما می توانید تعیین کنید که برای ارسال های شما از فروشگاه اینترنتی تخفیفی خاصی اعمال شود تا خریداران واقعی بتوانند از این تخفیف استفاده کنند

برای این کار یک تخفیف ساخته و در نوع تخفیف ، اختصاص داده شده به ارسال را انتخاب نمایید

فروشگاه اینترنتی کاج تخفیفات شماره 11

 

همانطور که در بالا هم گفته شد این تخفیف فقط در سبد خرید و برای ارسال ها و روش های ارسال اعمال می شود

فروشگاه اینترنتی کاج بخش تخفیفات شماره 12

و برروی قیمت و نرخ ارسال تاثیر دارد