پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

نمایش برند ها در صفحه اصلی فروشگاه

گاهی لازم است تا شما به اختیار انتخاب نمایید که آیا برند های شما در صفحه اصلی نمایش داده شود یا خیر ، این کار ممکن است برای جلب توجه خریداران یا تبلیغات برند ها یا زیبایی فروشگاه اینترنتی شما انجام شود

برای این کار کافی است تا به پنل مدیریت ---- تنظیمات ---- تنظیمات ---- تنظیمات محصول و چیدمان رفته

فروشگاه اینترنتی کاج ، بخش برند ها و تولیدکنندگان شماره 8

 

و در این صفحه بخش تولید کنندگان را انتخاب نمایید و نمایش تولیدکنندگان در صفحه اصلی را فعال یا غیر فعال نمایید

فروشگاه اینترنتی کاج ، بخش برند ها و تولیدکنندگان شماره 9

تا در صفحه اصلی بخش برند ها فعال شود یا حذف گردد

فروشگاه اینترنتی کاج ، بخش برند ها و تولیدکنندگان شماره 7