پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت مهندسی و صنعتی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های مهندسی و صنعتی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت مهندسی و صنعتی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - ACT00

قالب - ACT00

قالب - ACT00پیش نمایش
قالب - ADB00

قالب - ADB00

قالب - ADB00پیش نمایش
قالب - ABV00

قالب - ABV00

قالب - ABV00پیش نمایش


قالب - AAD00

قالب - AAD00

قالب - AAD00پیش نمایش
قالب - AAD01

قالب - AAD01

قالب - AAD01پیش نمایش
قالب - AAE00

قالب - AAE00

قالب - AAE00پیش نمایش


قالب - AHM00

قالب - AHM00

قالب - AHM00پیش نمایش