پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت مراکز آموزشی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های مراکز آموزشی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را شفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت مراکز آموزشی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - ADH01

قالب - ADH01

قالب - ADH01پیش نمایش
قالب - AFD00

قالب - AFD00

قالب - AFD00پیش نمایش
قالب - AFU02

قالب - AFU02

قالب - AFU02پیش نمایش


قالب - AFV02

قالب - AFV02

قالب - AFV02پیش نمایش