پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

ماژول آمار فروشگاه اینترنتی

لازم است که مدیر فروشگاه از بازدید کنندگان یک آمار جهت آنالیز بخش های مختلف سایت داشته باشد.

بدین منظور ما آموزش زیر را برای اطلاع از آمار بازدید کنندگان از سایت:

http://www.histats.com

را قرارداده ایم

ابتدا در این سایت ثبت نام نموده و سایت خود را به این سایت بشناسانید سپس آموزش زیر را دنبال نمایید

بعد از ثبت نام و قراردادن سایت خود در این بخش برروی stats کلیک کرده

باز برروی قسمت مشخص شده کلیک نمایید

برروی قسمت مشخص شده کلیک نمایید

برروی hidden tracker که با دوفلش قرمز مشخص است کلیک نمایید

برروی save کلیک کنید

برروی بخش مشخص شده کلیک نمایید

شماره و کد مورد نظر را که مشخص شده در داخل سایت خود قرار دهید

برای این کار عکس های زیر را دنبال نمایید

بعد از فعال کردن ماژول آمار بازدید ، کد های لازم را از سایت دریافت کرده و جای گذاری نمایید و در پایان نیز ذخیره کنید