پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت هنری و چاپ و لوازم التحریر

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های هنری و چاپ و لوازم التحریر را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را شفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت هنری و چاپ و لوازم التحریر را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید

قالب - ADZ00

قالب - ADZ00

قالب - ADZ00پیش نمایش
قالب - AHK01

قالب - AHK01

قالب - AHK01پیش نمایش
قالب - ABC01

قالب - ABC01

قالب - ABC01پیش نمایش


قالب - AFV01

قالب - AFV01

قالب - AFV01پیش نمایش
قالب - AEL01

قالب - AEL01

قالب - AEL01پیش نمایش
قالب - AFR03

قالب - AFR03

قالب - AFR03پیش نمایش


قالب - AGX00

قالب - AGX00

قالب - AGX00پیش نمایش