پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت فرهنگی و مذهبی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های فرهنگی و مذهبی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را شفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت فرهنگی و مذهبی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نماییدقالب - AAC00

قالب - AAC00

قالب - AAC00پیش نمایش
قالب -AAC01

قالب -AAC01

قالب -AAC01پیش نمایش
قالب - AAB00

قالب - AAB00

قالب - AAB00پیش نمایش


قالب - AAB01

قالب - AAB01

قالب - AAB01پیش نمایش
قالب - AAG00

قالب - AAG00

قالب - AAG00پیش نمایش
قالب - AAG01

قالب - AAG01

قالب - AAG01پیش نمایش


قالب - ABQ01

قالب - ABQ01

قالب - ABQ01پیش نمایش
قالب - AFU03

قالب - AFU03

قالب - AFU03پیش نمایش