پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت ساختمانی و محوطه سازی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های ساختمانی و محوطه سازی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت ساختمانی و محوطه سازی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - AGU00

قالب - AGU00

قالب - AGU00پیش نمایش
قالب - AAS00

قالب - AAS00

قالب - AAS00پیش نمایش
قالب - AAS01

قالب - AAS01

قالب - AAS01پیش نمایش


قالب - ACE00

قالب - ACE00

قالب - ACE00پیش نمایش