پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت دکوراسیون

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های دکوراسیون را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت دکوراسیون را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - ACG00

قالب - ACG00

قالب - ACG00پیش نمایش
قالب - AGB00

قالب - AGB00

قالب - AGB00پیش نمایش
قالب - ABE01

قالب - ABE01

قالب - ABE01پیش نمایش
قالب - AAZ01

قالب - AAZ01

قالب - AAZ01پیش نمایش
قالب - AAZ00

قالب - AAZ00

قالب - AAZ00پیش نمایش
قالب - AGL01

قالب - AGL01

قالب - AGL01پیش نمایش


قالب - AHI01

قالب - AHI01

قالب - AHI01پیش نمایش
قالب - AHH00

قالب - AHH00

قالب - AHH00پیش نمایش
قالب - AAF00

قالب - AAF00

قالب - AAF00پیش نمایش


قالب - AAF01

قالب - AAF01

قالب - AAF01پیش نمایش
قالب - ADE01

قالب - ADE01

قالب - ADE01پیش نمایش
قالب - ADW00

قالب - ADW00

قالب - ADW00پیش نمایش


قالب - AGX01

قالب - AGX01

قالب - AGX01پیش نمایش
قالب - AGZ00

قالب - AGZ00

قالب - AGZ00پیش نمایش