پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت خوراکی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های خوراکی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت خوراکی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - ACN01

قالب - ACN01

قالب - ACN01پیش نمایش
قالب - ACN02

قالب - ACN02

قالب - ACN02پیش نمایش
قالب - ACG01

قالب - ACG01

قالب - ACG01پیش نمایش


قالب - ACT01

قالب - ACT01

قالب - ACT01پیش نمایش
قالب - ACP00

قالب - ACP00

قالب - ACP00پیش نمایش
قالب - AGL00

قالب - AGL00

قالب - AGL00پیش نمایش


قالب - AEW00

قالب - AEW00

قالب - AEW00پیش نمایش
قالب - AFR02

قالب - AFR02

قالب - AFR02پیش نمایش