پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت خودرو

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های خودرو را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت خودرو را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - AFU00

قالب - AFU00

قالب - AFU00پیش نمایش
قالب - AFV00

قالب - AFV00

قالب - AFV00پیش نمایش
قالب - AFR00

قالب - AFR00

قالب - AFR00پیش نمایش