پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت تجاری و اداری و خدماتی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های تجاری و اداری و خدماتی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت تجاری و اداری و خدماتی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - ADH00

قالب - ADH00

قالب - ADH00پیش نمایش
قالب - AGU01

قالب - AGU01

قالب - AGU01پیش نمایش
قالب - AHL01

قالب - AHL01

قالب - AHL01پیش نمایش


قالب - AFU01

قالب - AFU01

قالب - AFU01پیش نمایش
قالب - ACB00

قالب - ACB00

قالب - ACB00پیش نمایش
قالب - ADE00

قالب - ADE00

قالب - ADE00پیش نمایش


قالب - ADK00

قالب - ADK00

قالب - ADK00پیش نمایش
قالب - AEW01

قالب - AEW01

قالب - AEW01پیش نمایش