پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

قالب طراحی سایت آرایشی بهداشتی

در این بخش شما نمونه قالب های طراحی شده جهت سایت های آرایشی بهداشتی را مشاهده می نمایید.

شما می توانید براساس نوع سایت و سلیقه خودتان هرکدام از این قالب ها را سفارش و برای سایت خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود که تمامی قالب های طراحی سایت آرایشی بهداشتی را مشاهده، مقایسه و سپس اقدام به سفارش نمایید.

قالب - AFD01

قالب - AFD01

قالب - AFD01پیش نمایش
قالب - AFR01

قالب - AFR01

قالب - AFR01پیش نمایش