پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

درگاه پرداخت تاپ

درگاه پرداخت تاپ
درگاه پرداخت تجارت الکترونیک پارسیان تاپ اضافه گردید
درگاه پرداخت تجارت الکترونیک پارسیان تاپ اضافه گردید