پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

گالری چرخشی کوچک فروشگاه

از این ماژول در کناره های صفحه اصلی میتوان استفاده کرد

وارد ابزارک ها شوید و ماژول را فعال نمایید و وارد تنظیمات شوید

مقادیر را پر نمایید و دخیره کنید