پورتال کاج

واژه پرتال به معنی دروازه یا محل ورود به یک شهرمی باشد و تا بحال بیشترین کاربرد را در حوزه IT داشته است. طبق تعاریفی که تا بحال ارائه شده است، پرتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست

لینک های مفید

جعبه های گروهی فروشگاه اینترنتی

جهت قراردادن این پلاگین در صفحه اصلی آموزش را دنبال نمایید

وارد ابزارک ها شوید 

ماژول یا پلاگین را فعال کنید و سپس بر روی تنظیمات کلیک نمایید

در صفحه جدید اضافه کردن را بزنید

 

قسمت های مشخص شده را پر نمایید و دخیره را بزنید

و در پایان محل قرارگیری پلاگین را مشخص کنید